LASTING AV BULK BIL :

 

Lastingen av sementen skjer ovenfra , gjennom denne belgen ved hjelp av bl.a luft . Luften går tilbake gjennom avsug. Lasteprosessen skjer støvfritt.

 

Her ved Embra Cement Etne.