P� denne siden finner du diverse bilder

Trykk p� bildene eller link under :


 Sist oppdatert : 28.02.2009


 • Inge Jarl med sin 144 p� Randaberg

  Embra sement terminal avdeling Stavanger

  Bilder over fra Embra Cement Stavanger, Randaberg. Inge Jarl med sin Scania 144.


  Bilder over av v�r 1995 143-500


  Lossing av kalk til doserer ved Eikjeskog i Frafjord Kommune


  Losser Sement ved Unicon Kvinesdal


   

  Laster Bentonitt p� Norbar Karm�y Losser Bentonitt p� Tananger.

  Lossing ved H�yer Odda AS


  Karl Arne Vormestrand ved Bj�rn Hansen elementfabrikk p� Forsand. Bil : Scania R143. P� Sandnes Betong leveres det ferdigbetong. Her leverer vi flere lass hver dag.

  Lossing av kalk ved BKK. Her m� vi rygge 1.500 meter ... for � komme ut igjen !


   

  Inge Jarl Vormestrand ved Forsand. Inge Jarl ved Reime i Ryfylke. Elementfabrikk. Inge Jarl holder bilen sin ren og pen !

   


   

  Dette bildet er fra kystbasen for offshore virksomhet ved �gotnes. Her laster vi en spesialsement som leveres til andre baser , eller direkte p� sypplyb�ter - som frakter varen videre ut i nordsj�en.

   

   

   

  Her losses samme vare direkte ombord p� en sypplyb�t som ligger til kai ved oljebasen i Flor�.

  En sommernatt i 2002.

   


   

  Vi leverer sement bl.a. til Br Selvik Entrepren�r AS - Sauda. Bilde fra deres betongblanderverk p� Birkeland.         Lossing av sement ved Br Selvik AS.            Her losser vi forkalk til Felleskj�pets anlegg i Flor�. I oppdrag for Jan Stamneshagen Transport AS.  

  Lossing av sement ved Br Selvik.                                                            Lossing av kalk i Flor� ved FK.    


  Bilder tatt fra Helikopter kalking .  Kalking av beiter p� Vestlandet med helikopter.

  Kalken blir flydd ut med helikopter. Her p� dreganeset , �len.    Venter p� helikopter som skal hente "toppen" med kalk, dette i Sandeid.  Her henter helikopteret en full tobbe med kalk. Klar for spredning p� beitet.


  P� vei med sement til H�yer Odda AS. Bildet er fra vintertun, en Januar dag. Her losser vi sementen ved H�yer Odda AS - Blandeverket. En av deres betongbiler fyller ferdigblandet betong for utkj�ring.

   

  Her har vi levert kalk ved Nesoddtangen utenfor Oslo.    Levering av kalk til traktor spreder.    Her blir kalken kj�rt ut.

  Diverse bilder av jordbruks-kalking p� �stlandet.  Kalken kj�res ut p� jordet med traktor/spreder.


  Diverse bilder fra kj�ring.

  Lossing av sement ved Br�drene Borgen Betong, Os. Lossing av sement. Embra Cement Bergen Etne Sementsilo

  Lasting av kalk, Knarvik.  Lossing av sement i L�rdal. Lasting ved Norcem Bergen.

  Scania R142 - Dette har v�rt Inge Jarl sin trofaste "tjener" siden 1984 og er "Still going Strong" !