Vi disponerer selv 7 egne vognsett.

Noen ulike typer bil / tank kombinasjoner :

 Bil med henger ca 50 m3/35 Tonn lasteevne.  

( 2006 Scania R-580 - KARL ARNE V. )

Semi : Lasteevne : 40m3 / 35 tonn

( 2008 VOLVO FH16 580  INGE J. )

Bulkbilen er suveren når det gjelder kvalitet og miljø. Vogntoget i seg selv er  3 - 5 tonn lettere enn et konvensjonellt sett, alt er konstruert i aluminium, og en del av tanktypene er selvbærende. Videre er de 100% lufttette, slik at kunden aldri har forurensninger under transport, eller skader på varen etter ytre på virkninger.
 

Lasting av sement ved Embra Cement Bergen.

Lossing av sement ved Dalen Betong

På vei fra Lærdal til Bergen, her i Lærdalstunnelen.